fredag 27. mars 2020

Hurra - eksamen avlyst!

Hurrarop forbeholdes gjerne bursdager, sportsbegivenheter, og ikke minst 17. mai (som i år trolig "utgår" - selv om det er vanskelig å gå rett fra 16 til 18. mai i praksis...).

Mitt hurra provoserer kanskje noen, men for de som har lest noen av mine tidligere blogginnlegg kommer det kanskje ikke som noen overraskelse: Jeg sier hurra for at eksamen er avlyst for i år. Faktisk håper jeg at eksamen i grunnopplæringen avlyses hvert år. I hvert fall alle (de fleste) eksamener som er helt unødvendige.

Standardargumentene for eksamen er at elevene skal sikres en rettferdig vurdering gjennom en anonym sensur av fagpersoner som ikke kjenner elevene, at de skal få trene på eksamensordninger som de får i senere utdanning. Det siste først: å trene er en ting, men å bruke eksamen som kan få store konsekvenser for elevenes valg senere i livet som en måte å trene på er ikke til elevenes beste.

Når det gjelder anonym vurdering har det noen steder vært prøvd ut også innenfor vanlige prøver gjennom skoleåret for å "sikre" elevene rettferdig vurdering. Jeg vil hevde at i forhold til vurderingsforskriften er anonym vurdering oppskriften på en urettferdig vurdering. Vurderingsforskriften, som for øvrig har endringsforslag på høring, uttrykker blant annet at: Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven (...)

Det er akkurat det eksamen ikke gjør! Verken fremme læring underveis eller uttrykke kompetansen til elevene ut fra de samlede kompetansemålene slik standpunkt gjør. Man tenker jo at ulike blikk på eksamensbesvarelser sikrer rettferdighet. Dette er feil!

Resultater fra sensurgjennomgang viser at det gang på gang er store sprik mellom sensorvurderingene på samme besvarelse. Det er dermed tilfeldig hvem som er heldig med sensor, og de som er uheldig. Man sikrer derfor ingen ting annet gjennom eksamen enn usikkerhet! I tillegg, utrolig nok, så trumfer eksamenskarakteren standpunktkarakteren. Stryker du eksamen på videregående, men står på standpunkt så stryker du i faget slik ordningen er nå.

Eksamen er ikke svaret!

Finland og flere andre land har ikke eksamen. For de som kjenner til Finlands posisjon i utdanningsverden så ser ikke mangel på eksamen ut til å føre til særlige negative konsekvenser for elevenes videre utvikling. Tenk i Finland tar elevene på videregående kun én high-stake studenteksamen for inntak til høyere utdanning, men heller ikke det er ikke den eneste muligheten til å komme inn...

Det Finland faktisk har, er tiltro til lærernes vurderinger i møte med elever de kjenner kompetansen til.

Jeg vil derfor rope 3 x hurra for avlyst eksamen. Vær stolt over standpunkt som lærerne setter samvittighetsfullt basert på elevenes faktiske kompetanse. Ikke deres "liksom-kompetanse" som de viser på eksamen, sensurert av ukjente uten tilknytning og kjennskap til eleven og læringskonteksten underveis.

Og for dere som faktisk trenger eksamen på grunn av blant annet manglende grunnopplæring, manglende fag, strøket fag, ønske om å forbedre karakter - gå opp som privatist. Og gjør det med hevet hode!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Å misbruke danningsbegrepet

Arne O. Walbye skriver godt i innlegget Clemets konstruksjonsfeil på utdanningsnytt.no onsdag 09. September, om manglende rammevilkår for ...