Gå til hovedinnhold

Hurra - eksamen avlyst!

Hurrarop forbeholdes gjerne bursdager, sportsbegivenheter, og ikke minst 17. mai (som i år trolig "utgår" - selv om det er vanskelig å gå rett fra 16 til 18. mai i praksis...).

Mitt hurra provoserer kanskje noen, men for de som har lest noen av mine tidligere blogginnlegg kommer det kanskje ikke som noen overraskelse: Jeg sier hurra for at eksamen er avlyst for i år. Faktisk håper jeg at eksamen i grunnopplæringen avlyses hvert år. I hvert fall alle (de fleste) eksamener som er helt unødvendige.

Standardargumentene for eksamen er at elevene skal sikres en rettferdig vurdering gjennom en anonym sensur av fagpersoner som ikke kjenner elevene, at de skal få trene på eksamensordninger som de får i senere utdanning. Det siste først: å trene er en ting, men å bruke eksamen som kan få store konsekvenser for elevenes valg senere i livet som en måte å trene på er ikke til elevenes beste.

Når det gjelder anonym vurdering har det noen steder vært prøvd ut også innenfor vanlige prøver gjennom skoleåret for å "sikre" elevene rettferdig vurdering. Jeg vil hevde at i forhold til vurderingsforskriften er anonym vurdering oppskriften på en urettferdig vurdering. Vurderingsforskriften, som for øvrig har endringsforslag på høring, uttrykker blant annet at: Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven (...)

Det er akkurat det eksamen ikke gjør! Verken fremme læring underveis eller uttrykke kompetansen til elevene ut fra de samlede kompetansemålene slik standpunkt gjør. Man tenker jo at ulike blikk på eksamensbesvarelser sikrer rettferdighet. Dette er feil!

Resultater fra sensurgjennomgang viser at det gang på gang er store sprik mellom sensorvurderingene på samme besvarelse. Det er dermed tilfeldig hvem som er heldig med sensor, og de som er uheldig. Man sikrer derfor ingen ting annet gjennom eksamen enn usikkerhet! I tillegg, utrolig nok, så trumfer eksamenskarakteren standpunktkarakteren. Stryker du eksamen på videregående, men står på standpunkt så stryker du i faget slik ordningen er nå.

Eksamen er ikke svaret!

Finland og flere andre land har ikke eksamen. For de som kjenner til Finlands posisjon i utdanningsverden så ser ikke mangel på eksamen ut til å føre til særlige negative konsekvenser for elevenes videre utvikling. Tenk i Finland tar elevene på videregående kun én high-stake studenteksamen for inntak til høyere utdanning, men heller ikke det er ikke den eneste muligheten til å komme inn...

Det Finland faktisk har, er tiltro til lærernes vurderinger i møte med elever de kjenner kompetansen til.

Jeg vil derfor rope 3 x hurra for avlyst eksamen. Vær stolt over standpunkt som lærerne setter samvittighetsfullt basert på elevenes faktiske kompetanse. Ikke deres "liksom-kompetanse" som de viser på eksamen, sensurert av ukjente uten tilknytning og kjennskap til eleven og læringskonteksten underveis.

Og for dere som faktisk trenger eksamen på grunn av blant annet manglende grunnopplæring, manglende fag, strøket fag, ønske om å forbedre karakter - gå opp som privatist. Og gjør det med hevet hode!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Avlyses eksamen, - det går nok greit!

Jeg har idag et tilsvar i VG på Sanna Sarromaas kronikk om eksamen (01.02.2021). Jo flere uker som går mot vår blir lærere og elever mer og mer utålmodige. Hva bestemmer kunnskapsminister Guri Mellby seg for: Blir det eksamen i år eller ikke? Mens Mellby er usikker og gruer seg for å ta en avgjørelse av frykt for å forskjellsbehandling av ulike elevkull, går debatten i ulike medier. Sist ute er Sanna Sarromaa i VG 1.2.20, med den fiffige undertittelen: Vil du bli en populær lærer? Din tid er nå. Som nordmann er det lett å bli provosert av Sarromaa, og det er nok mye av hensikten. Her levnes liten nåde. Snille lærere, unge lærere og late unger er fy. Eksamen er visstnok livsviktig for å sette disse på plass. Men hvor viktig er egentlig eksamen? I norsk skole er underveisvurdering og standpunktkarakterer den bærende vurderingsformen. Vurdering gjennom hele skoleløpet er viktig for at elevene skal lære. I revidert vurderingsforskrift skal faktisk «vurdering bidra til læringslyst». H

Eksamen er passé og henger ikke med i tiden

Kunnskapsminister Guri Melby uttrykker i VG (4. desember 2020), igjen sitt forsvar for gjennomføring av årets eksamen. Dette til tross for at mange har tatt til ordet for å avlyse eksamen i år på grunn av manglende oppfølging som følge av pandemien. Hun uttrykker at eksamen er viktig for å kvalitetssikre standpunktkarakteren ved å gi elevene en uavhengig og ekstern vurdering. Hun fremmer igjen hypotesen om at eksamen er en kvalitetssikring av standpunktkarakterene, og en “uhildet” vurdering av elevene. Igjen kan (og bør) dette leses som en mistro til lærernes evne til rettferdig standpunktvurdering. Ut fra forrige ukes blogginnlegg er det vel ingen tvil om at jeg mener denne hypotesen ikke stemmer. Snarere tvert imot. Enkelt sagt: Standpunkt måler elevenes kompetanse – eksamen gjør det ikke. Derfor er det egentlig en kausal misforståelse å hevde at eksamen kvalitetsikrer standpunkt. Hvordan kan den gjøre det? Og, selv om det er stort avvik mellom eksamen og standpunkt, hvordan kan ek

Eksamen undergraver Fagfornyelsen - kutt den ut!

Debatt om eksamen er en gjenganger. Dette året har debatten vært preget av for og imot gjennomføring på grunn av hjemmeskole og stadige nedstengninger av skoler, som på ulike måter har skapt ulike forutsetninger for å prestere på eksamen. Men, er forutsetningene for å gjennomføre eksamen lik eller mer rettferdig uten en pandemi? Det har vært jobbet i flere år med Fagfornyelsen, og med dette et nytt kompetansebegrep. De fleste i skolen kjenner definisjonen av kompetanse det nå skal styres etter: Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Spørsmålet har vært stilt før, men er det slik at eksamen på én dag kan avdekke elevenes kompetanse? Det burde være innlysende at det ikke er mulig. Og, hvis det er slik at eksamen ikke skal avdekke elevenes kompetanse, som inneholder svært mye, hvorfor er da e